Časopis ŽENA A ŽIVOT č. 25 vydán 10. 12. 2014 na str. 125 je krásný článek o Krásenském čajování